Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA SPÁLOV SENIOR´S CUP 2014

13. 4. 2014

  

Ve Spálově, 24. února 2014                                          

 

POZVÁNKA NA TURNAJ

Kategorie – „STARŠÍ PÁNI“

 

Vážení hráči, trenéři, funkcionáři, organizační pracovníci a další příznivci fotbalu,

 

dovolte mi, abych Vás tímto pozval na 6. ročník turnaje „starších pánů“ v kopané, který proběhne (za každého aspoň trochu příznivého počasí se zřetelem na hrací plochu)  ve sportovním areálu TJ Spálov.

 

Základní organizační informace:

 

Termín a předpokládaná doba trvání turnaje Spálov senior´s cup:

17. květen 2014 od 13,00 do 19,00 (vlastní turnaj), od 19,30 je plánováno vyhodnocení, posléze společenský večírek.

 

Předpokládaná  účast:

4 týmy „starších pánů“:  Spálov, Studénka, Mankovice a Bernartice nad Odrou (věk nad 35 let).  Oficiální soupisky stačí doplnit těsně před turnajem na místě (se zřetelem na evidenci střelců gólů, žlutých karet apod.) V režii týmů a jednotlivců je vlastní přeprava a startovné ve výši 1 000,- Kč za tým.

 

Hlavní a jiné ceny:

Putovní  pohár - Spálov senior ´s Cup (analogie Stanley cupu, vždy je uváděna soupiska vítězného mužstva na podstavec).

Věcné odměny pro všechny týmy, nejlepší hráče, nejslušnějšího hráče, nejlepšího střelce, brankáře. (Dle pořadí určeného hrou, resp. hodnotící komisi).

 

Systém hry a pravidla hry:

Každý s každým. Čas 2x25 minut + 5 min. přestávka o poločase a 5 min. přestávka mezi zápasy. Střídání hráčů – hokejovým způsobem, max. však 10 + 1 (brankář) ve hře. O každém utkání bude veden záznam, na soupisce na jedno utkání bude vždy max. 15 hráčů, vč. vedoucího. Rozpis utkání je na dostupných místech.

Vítězem je mužstvo s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů rozhoduje skóre celkové a pak skóre vzájemných zápasů.

V případě, že by ani takto nebylo rozhodnuto o pořadí – následuje „rozstřel“ v sérii 5 pokutových kopů.

 První utkání se hraje v 13,00.  

13,55  – Slavnostní zahájení turnaje.

Předpoklad: 19,30 – Vyhodnocení turnaje.

15  účastníků (hráči + vedoucí mužstva) bude mít základní občerstvení (zahrnuto ve startovném).

 Pravidla hry – běžné u kopané na velkém hřišti. Utkání řídí delegování rozhodčí.

 

Doporučuje se:

Vzít s sebou sportovní a teplé oblečení, ve spálovských končinách může být i v této době dost chladno. Družstvo musí mít vždy sadu dresů s čísly. Sportovní obuv - přiměřenou věku a úrovni hry (rozumné kopačky). Mít vlastní zdravotní pojištění, po dobu hry bude sice k dispozici zdravotní personál, ale každý účastník hraje na vlastní nebezpečí.                                       

 

PaedDr. Zdeněk Kotas, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÁ ORGANIZACE TURNAJE

17. května 2014 - 6. ročník Spálov senior´s cupu

Sraz 10 minut před zápasem!!!

         

Čas

Číslo z.

Zápas

Hlavní rozhodčí

Výsledek

13:00

1

Spálov - Mankovice

 

 

14:00

2

Studénka – Bernartice n.O.

 

 

15:00

3

Spálov – Bernartice

 

 

16:00

4

Mankovice - Studénka

 

 

17:00

5

Spálov– Studénka

 

 

18:00

6

Mankovice – Bernartice

 

 

19:00

Kulturní program – dle počasí (změna není vyloučena)

 

19:30

Vyhlášení vítězů, předávání cen, ukončení turnaje